SZKOŁA Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Policealna szkoła

Technik archiwista

Archiwistyka

W PIGUŁCE:

 • Bezpłatna nauka!
 • Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Tryb nauki: zaoczna
 • Kwalifikacje:
  EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
  EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Szkoła posiada pozytywną opinię Kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Technik archiwista posiada wiedzę umożliwiającą między innymi zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum; gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego; obsługę komputerowego systemu informacji archiwalnej; zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostek organizacyjnych.

Przedmioty nauczania:

 • Metody pracy w archiwum zawodowym;
 • Prawo archiwalne;
 • Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych;
 • Podstawy archiwistyki;
 • Język obcy zawodowy w archiwistyce;
 • Podstawy przedsiębiorczości.

Po zakończeniu nauki technik archiwista jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • Zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego;
 • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego;
 • Opracowywanie zasobu archiwalnego;
 • Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji archiwalnej;
 • Opracowywanie inwentarza książkowego;
 • Obsługiwanie komputerowego systemu informacji archiwalnej;
 • Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej;
 • Popularyzowanie materiałów archiwalnych;
 • Zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • archiwach państwowych
 • archiwach urzędowych
 • archiwach zakładowych
 • sądach
 • szpitalach
 • muzeach
 • bankach
 • firmach porządkujących akta na zlecenie innych instytucji
 • własna działalność gospodarcza w tym zakresie

Wymagane dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • Dowód osobisty
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • Podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line
Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne.
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek.
Nauka jest całkowicie ZA DARMO! (nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)