SZKOŁA Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Policealna szkoła

Szkoła policealna w Łodzi

Kierunki dwuletnie

Kosmetyka

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne.

Masaż

Technik masażysta jest jedną z popularniejszych profesji medycznych w rehabilitacji, a jego kwalifikacje ustala samo Ministerstwo Zdrowia.

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych.

BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne.

Administracja

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,

Archiwista

Technik archiwista posiada wiedzę umożliwiającą między innymi zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum; gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego,

Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się profesjonalną opieką nad dziećmi. Dba o wszechstronny rozwój dziecka nad którym sprawuje opiekę.

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy poprzez swoją pracę wspomaga i aktywizuje proces rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.

Ochroniarz fizyczny

Zadaniem technika ochrony osób i mienia jest zapewnienie bezpieczeństwa, a także zabezpieczanie zdrowia i życia ochranianych osób, wykrywanie zagrożeń, ochrona imprez masowych.

Szkoła policealna w Łodzi

Kierunki roczne

Asystentka stomatologiczna

Zadania asystentki stomatologicznej dotyczą asystowania lekarzowi dentyście, przygotowywania materiałów i leków, konserwowania instrumentarium i sprzętu.

Wizażystka

Wizażystka/stylistka posiada umiejętności przeprowadzania analizy kolorystycznej, rozpoznawania typu urody, rodzaju cery oraz identyfikowania wad skóry i twarzy.

Florysta

Florysta tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki z okazji imprez okolicznościowych i innych wydarzeń.

Rejestratorka medyczna

Rejestratorka medyczna przyjmuje zgłoszenia pacjentów, umawia terminy świadczenia usług medycznych, kieruje pacjentów do lekarzy oraz prowadzi dokumentację medyczną osób objętych opieką. 

Biomasażysta

Biomasażysta wykonuje zabiegi w celach relaksacyjnych i biostymulacyjnych. Słuchacze tego kierunku poznają tajniki aromatoterapii i teorie masażu

Dietetyk

Po ukończeniu nauki zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania racjonalnego żywienia oraz przygotowywania różnorodnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i normami żywieniowymi.

Dekorator wnętrz

Dekorator wnętrz – samodzielnie podejmuje i wykonuje różnorodne zadania wchodzące w zakres architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego.

Instruktor fitness

Instruktor fitness prowadzi zajęcia ruchowe, przygotowuje układy, choreografię i programy zajęć uwzględniających zarówno potrzeby i klienta, jak i jego możliwości.

Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym.