SZKOŁA Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Policealna szkoła

Asystentka stomatologiczna

Asystowanie dentyście

W PIGUŁCE:

 • Bezpłatna nauka!
 • Okres kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Tryb nauki: stacjonarna
 • Kwalifikacje:
  MED.01.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej co oznacza, że odbywają się regularnie co tydzień (sobota, niedziela +1 dzień w tygodniu). Szkoła posiada pozytywną opinię Kuratora Oświaty, Ministerstwa Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki
w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej.

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy przedsiębiorczości;
 • BHP;
 • Język angielski zawodowy;
 • Podstawy pomocy stomatologicznej;
 • Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego;
 • Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami;
 • Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii.

Po zakończeniu nauki asystentka stomatologiczna jest przygotowana do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy,
 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
 • przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii,
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • gabinetach stomatologicznych,
 • firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego,
 • hurtowniach stomatologicznych.

Wymagane dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • Dowód osobisty
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • Podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line
Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne.
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek.
Nauka jest całkowicie ZA DARMO! (nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)